SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Vsa vsebina na strani in podstraneh spletnega mesta premium-marketing.si je avtorsko zaščitena. Spletno mesto (vključno z vsemi njenimi podstranmi) je samo za lastno uporabo in splošno informiranje. V primeru uporabe spletnega mesta (brskanje, pridobivanje informacij, nakup ipd.) velja, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja, kot navedenimi na tej strani. V primeru, da se s splošnimi pogoji ne strinjate, velja, da spletnega mesta (brskanje, pridobivanje informacij, nakup ipd.) ne smete uporabljati. Pridržujemo si pravico do spremembe splošnih pogojev, kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Vse spremembe v veljavnost stopijo takoj po spremembi. Varovanje podatkov kot navedeno na tem spletnem mestu je sestavni del splošnih pogojev.

 

 

 

 

Licenca za uporabo spletnega mesta

 

Ob obisku spletnega mesta prejmete omejeno licenco za dostop in uporabo tega spletnega mesta in vsebin v skladu s temi splošnimi pogoji. Licenca ni eksluzivna, je omejena, prav tako si pridržujemo pravico do preklica oz. odvzema licence, kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Velja, da z licenco ne pridobite nobenih dodatnih pravic, morebitnih pravic ali domnevnih pravic. Licenca velja izključno za dostop in uporabo spletnega mesta (brskanje, pridobivanje informacij, nakup ipd.), v primeru, da se s splošnimi pogoji ne strinjate je licenca nična. Licenca za dostop in uporabo vam ne da možnosti za uporabo vsebine in slik našega spletnega mesta. Prepovedana je vsakršna uporaba vsebine in slik v javne in komercialne namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta premium-marketing.si. Velja, da je uporaba spletnega mesta brez veljavne licence kršenje licenčne pogodbe in tudi kršenje splošnih pogojev.

 

 

 

 

Avtorske pravice

 

Oblika spletnega mesta in vse njene vsebine (vključno s programsko kodo spletnega mesta) so zaščitene s pravicami avtorske, industrijske in intelektualne lastnine. Programska koda, informacije, besedila, slike, ali druge grafične elemente, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo, pod čimer razumemo ogledovanje, ter je ne smete, ne v celoti ne delno, uporabiti, reproducirati, spremeniti, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

 

 

 

 

Splošne določbe

 

Splošni pogoji in vsi podatki so na voljo uporabniku v slovenskem jeziku na spletnem mestu premium-marketing.si . Vse pogodbe se sklepajo v slovenskem jeziku. Uporaba spletnega mesta in vseh vsebin je na lastno odgovornost.

 

Upravitelj spletnega mesta bo skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov na spletnem mestu, vendar ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti in/ali ažurnosti. Upravitelj spletnega mesta prav tako lahko zagotavlja fotografije izdelkov in storitev, za katere velja, da so simbolične narave in ni nujno, da zagotavljajo lastnosti izdelkov in/ali storitev. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.  Upravitelj si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila iz tehničnih, pravnih, poslovnih ali drugih razlogov spremeni vsebino spletnega mesta. Vse vsebine lahko upravitelj spreminja brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice povzročenih sprememb.

 

Upravitelj spletnega mesta skrbi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči, da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez težav, pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev. Izključena je vsakršna kazenska in civilna odgovornost za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe ali morebitne nezmožnosti uporabe spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, poslov ali podatkov, tehničnih napak, napak pri cenah, dobavnih rokih, opisih izdelkov, opisih storitev ali napačnega delovanja spletnega mesta.

 

V zakonsko dovoljenem obsegu je prav tako izključena vsaka odgovornost lastnika, upravitelja ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta premium-marketing.si ter katerekoli druge pravne ali fizične osebe, ki je na kakršenkoli način povezana s spletnim mestom premium-marketing.si.

 

 

 

 

Piškotki

 

Spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravljalec ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani, razen podatkov kot navedenih v splošnih pogojih.

 

Piškotek, znan tudi kot HTTP piškotek, je delček informacij, ki jih spletne strani shranijo na uporabnikov spletni brskalnik med brskanjem. Ko uporabnik obišče stran naslednjič, spletni brskalnik posreduje ta delček informacij nazaj spletni strani, ki je to informacijo shranila. Uporablja jih že večina sodobnih spletnih strani.

Sami po sebi piškotki niso škodljivi, saj se uporabljajo za različne namene, in bi bila brez njih uporaba spletnih strani zelo okrnjena. Uporabljajo se za prijavljanje v razne spletne strani z uporabniškim imenom in geslom, shranjevanje košarice v spletnih trgovinah, vodenje statistike obiska spletnih strani, itd.

Piškotki imajo tudi svojo življensko dobo, ki se razlikuje glede na naloge piškotka. Piškotek se lahko shrani za nekaj minut, ur ali celo za neomejen čas.

Zakonsko omejevanje piškotkov je prišlo predvsem zaradi sledenja uporabnikom ter poseganja v njihovo zasebnost brez uporabnikove privolitve. Zato je po novem zakonu potrebno obvestiti uporabnika o piškotkih, ki jih spletna stran uporablja. Več informacij >

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.

Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

• Chrome

• Firefox

• Internet Explorer 9

• Internet Explorer 7 ali 8

• Opera (stran v angleškem jeziku)

• Safari (stran v angleškem jeziku)

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

 

 

 

 

Posebne določbe

 

Slike in besedila so informativnega značaja in so namenjene zgolj informiranju. Prav tako, velja, da so slike, besedila, podatki in informacije uporabni zgolj kot vir splošnih informacij in velja, da jih uporabnik lahko uporablja samo na lastno odgovornost.

 

Informacije so povzete iz strokovne literature in besedil objavljenih na različnih spletnih straneh, kakor iz informacij, ki so nam jih posredovali uporabniki izdelkov/storitev. Vse informacije in besedila so podprta z raznimi testi in raziskavami, za katere pa ni nujno, da so potrjeni s strani pristojnega evropskega urada. Čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo in skrbimo za njihovo pravilnost, popolnost in ažurnost, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi nemožnosti uporabe ali uporabe morebitnih napačnih ali pomanjkljivih informacij, ki bi se znašle v gradivu na spletnem mestu premium-marketing.si. Če nas boste opozorili na napake, jih bomo poskušali kar najhitreje odpraviti.

 

Upravitelj lahko po svoji lastni presoji obiskovalcu in/ali uporabniku odpove, prepove ali prepreči (začasno ali trajno) dostop do spletnega mesta, kakor tudi uporabo spletnega mesta premium-marketing.si .

 

 

 

 

Uporaba spletnega mesta

 

Uporaba spletnega mesta premium-marketing.si je omogočena vsem fizičnim in pravnim osebam, pri čemer se za ogled strani in uporabo storitev ni potrebno registrirati ali prijaviti. Velja, da se z uporabo kot določeno v splošnih pogojih uporabnik zaveže uporabljati spletno mesto v skladu s temi splošnimi pogoji. Prav tako velja, da se z uporabo spletnega mesta premium-marketing.si uporabnik strinja s prejemanjem elektronskih sporočil.

 

 

 

 

Odgovornost uporabnika

 

Velja, da je vsak obiskovalec spletnega mesta tudi uporabnik spletnega mesta. Le-ta je dolžan uporabljati spletno mesto in elektronske storitve na spletnem mestu premium-marketing.si v skladu z veljavnimi predpisi in v skladu s temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme storitve uporabljati samo v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi veljavno pooblastilo ali drugo pravno podlago.

 

Mladoletne osebe ne smejo uporabljati storitev spletnega mesta premium-marketing.si . V kolikor sumimo, da je uporabnik spletnega mesta mladoletna oseba, si pridržujemo pravico onemogočiti dostop do spletnega mesta. Prav tako si pridržujemo pravico onemogočiti dostop do spletnega mesta vsem uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje oz. vsem uporabnikom brez veljavne licence za uporabo spletnega mesta.

 

Uporabnik spletnega mesta izrecno soglaša, da uporablja spletno mesto in vse elektronske storitve izključno na lastno odgovornost. Velja, da je vsebina in funkcionalnost spletnega mesta na volju uporabniku v okviru teh splošnih pogojev. Uporabnik nima dodatnih pravic.

 

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi spletnega mesta in elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno, kršil veljavne zakonodaje, ogrožal informacijske varnosti ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju. Velja, da je kakršnokoli lažno predstavljanje, kršitve pravic intelektualne lastnine, kršitve avtorskih pravic, nepooblaščeno zbiranje informacij, motenje delovnega procesa, podajanje napačnih informacij ipd. kršitev splošnih pogojev in licenčne pogodbe spletnega mesta. Uporabnik prevzema vso morebitno civilno in kazensko odgovornost za takšno početje.

 

Uporabnik se izrecno obvezuje, da ne bo ogledoval, povzemal, kopiral, predajal, reproduciral, spreminjal, razpošiljal ali kako drugače uporabljal spletnega mesta in vsebin v kolikor bi takšno dejanje pomenilo kršitev splošnih pogojev. Le-to velja tudi če se s splošnimi pogoji ne strinja, v tem primeru je že ogledovanje spletnega mesta uporabniku strogo prepovedano.

 

Uporabnik izrecno soglaša, da so vsi poslani podatki, informacije in dokumenti točni in pravilni. Uporabnik prevzema vso morebitno civilno in kazensko odgovornost, ter v celoti odgovarja za vsako škodo, ki je posredno ali neposredno povzročena, ker so tretje osebe (pooblaščene ali nepooblaščene) uporabljale njegov dostop do elektronskih storitev. Uporabnik se prav tako zavezuje, da bo zagotovil najvišjo možno raven varnostnih ukrepov, ter da bo na vse možne načine in v mejah zmožnosti onemogočil takšen dostop do elektronskih storitev. V primeru zlorabe, nepooblaščenega dostopa do uporabnikovih elektrosnkih storitev bo uporabnik takoj obvestil upravljalca spletnega mesta premium-marketing.si .

 

 

 

 

Storitve

 

Vse storitve in aktualna ponudba na spletnem mestu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Enako velja za vse sestavne dele ponudbe, pri čemer sprememba, odvzem, razširitev ipd. začne veljati v trenutku takšne spremembe. Prav tako velja, da storitve in ponudba objavljena na spletnem mestu ni zavezujoča in se lahko po potrebi in na zahtevo ali predlog ponudnika storitve spremeni za vsako stranko posamično. Velja ponudba kot navedena na predračunu oz. ponudbi za plačilo storitve, pri čemer so za ponudnika zavezujoči le in samo sestavni deli ponudbe ob upoštevanju splošnih pogojev. Le-ta ponudba se po potrditvi več ne more spremeniti, razen po dogovoru s ponudnikom in z obojestranskim sporazumom tako naročnika kakor ponudnika. Za potrditev velja, da je naročnik predračun poravnal v celoti.

 

 

 

 

Oglaševalske storitve

 

Ker so oglaševalske storitve že v osnovi tesno povezane z uspešnostjo in/ali neuspešnostjo takšnih storitev in ker se pri oglaševalskih storitvah meri uspešnost na več načinov (odvisno od oglaševalske storitve, potreb naročnika ipd.), velja, da uspešna izvedba oglaševalske storitve ni pogojena z uspešnostjo oglaševalske storitve. Zato velja, da za uspešnost oglaševalskih storitev ne odgovarjamo in čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri pripravi in izvedbi oglaševalskih storitev je naša kazenska in civilna odgovornost za uspešnost in/ali neuspešnost oglaševalske storitve popolnoma izključena.

 

Čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, pripravi in izvedbi oglaševalskih storitev; čeprav skrbimo za njihovo pravilnost, popolnost in tržno naravnanost, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku, naročniku ali prejemniku digitalnega letaka nastale zaradi nemožnosti uporabe ali uporabe morebitnih napačnih ali pomanjkljivih informacij, ki bi se znašle v tekstih in slikah kot sestavnih delih oglaševalske akcije.

 

 

 

 

Digitalni trgovski center

 

DTC je izraz, ki pomeni digitalni trgovski center. Digitalni trgovski center je del ponudbe, ki ga ponuja ponudnik storitve in ponudnika z ničemer ne zavezuje. Morebitni sestavni deli ponudbe DTC kot navedeni na spletnem mestu so samo informativne narave in se lahko kadarkoli in po potrebi spremenijo.

 

Ne glede na zgornje določbe velja, da 1 DTC paket vsebuje samo 1 predstavitveno stran (landing page), ki vsebuje le in samo manjše popravke ob vsakem pošiljanju. Manjši popravek je definiran kot popravek, ki ponudniku vzame cca. 1 uro dela. Le-to velja tudi za digitalni letak kot sestavni del ponudbe. Velja da sta samo predstavitvena stran in digitalni letak sestavna dela ponudbe, vse ostalo so le dopolnila k ponudbi in niso obvezujoči za ponudnika.

 

Navedbe iz prejšnjega odstavka ne veljajo za DTC paket Starter. Paket DTC Starter vsebuje samo osnovno pripravo 1 digitalnega letaka po že pripravljeni predlogi in njegovo razpošiljanje kot navedeno na ponudbi. Ves material in slikovno podporo zagotovi naročnik po navodilih ponudnika.

 

Za vse dodatne zahteve in želje naročnikov se izstavi predračun oz. ponudba. V nasprotnem primeru velja, da ponudnik ni dolžan izvršiti obveznosti iz ponudbe. Naročnik se izrecno strinja, da je skladno s temi splošnimi pogoji storitev izvršena v celoti, ko je naročniku predstavljena spletna predstavitvena stran in digitalni letak.

 

Ponudnik lahko naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, ali iz kakršnegakoli drugega razloga v skladu s splošnimi pogoji zavrne. V kolikor ponudnik svojih obveznosti ne more izpolniti (stranka ne poravna predračuna, zaščita drugih strank, morebitni drugi vzroki) bo upravitelj in/ali ponudnik o tem obvestil uporabnika in ponudnik mu bo vrnil vsa predhodno opravljena plačila, v kolikor je do teh prišlo, razen v primeru iz prejšnjega odstavka in v primeru če so postavke kot navedene na predračunu/ponudbi delno ali v celoti izpolnjene.

 

Velja, da je izraz “100.000 letakov” in/ali izraz “100.000 prejemnikov” izrecno informativne narave, saj velja, da je lahko število letakov in/ali prejemnikov lahko višje ali nižje od navedenega števila. Navedeno število velja kot povprečje in nikakor ne kot garancija oz. zagotovilo. Prav tako velja, da se le-to število lahko razlikuje od naročnika do naročnika, saj je število prejemnikov in/ali digitalnih letakov odvisno od zahtev naročnika in/ali ciljne skupine naročnika.

 

 

 

 

Digitalni letak

 

Digitalni letak je izraz, ki pomeni elektronsko novico (newsletter). Velja, da se z odprtjem digitalnega letaka strinjate tudi s temi splošnimi pogoji. Izrecno se strinjate, da splošni pogoji kot navedeni za spletno mesto premium-marketing.si v celoti veljajo tudi za digitalni letak. Velja, da se v tem primeru izraz “spletno mesto” zamenja z izrazom “digitalni letak”, z namenom, da se vse pravice in obveznosti prenesejo tudi na digitalni letak. V kolikor le-teh ne želite prejemati imate možnost uporabi povezavo “odjava od elektronskih sporočil”, ki je nedvoumno in razločno navedena na vseh digitalnih letakih. Odjava velja za vsak digitalni letak posamično in velja, da ste ob odprtju digitalnega letaka s tem seznanjeni.

 

 

 

 

Predstavitvena stran

 

Predstavitvena spletna stran oz. t.i. landing page je spletna predstavitvena stran definirana kot 1 stran (one page) in ne vsebuje podstrani. Ponudnik si pridržuje pravico ne glede na to definicijo pri izdelavi predstavitvene strani naročniku ponuditi še dodatne podstrani brezplačno ali v zameno za dogovorjeno plačilo, za katero še pred izdelavo ponudnik izstavi predračun oz. ponudbo in je odvisno od zahtev in potreb vsake stranke.  Zaradi dinamičnosti dela in specifičnih zahtev naročnikov je cena storitev fleksibilna in se lahko in mora prilagajati vsakemu naročniku posamično.

 

Velja, da se z ogledom spletne predstavitvene strani strinjate tudi s temi splošnimi pogoji. Izrecno se strinjate, da splošni pogoji kot navedeni za spletno mesto premium-marketing.si v celoti veljajo tudi za vse spletne predstavitvene strani vezane na spletno mesto premiumcatalyst.com kot sestavnim delom spletnega mesta premium-marketing.si. Velja, da se z ogledom ali uporabo kakršnihkoli storitev na takšnem spletnem mestu (kar velja tudi za premium-marketing.si) strinjate s splošnimi pogoji v celoti.

 

 

 

 

Spletni inženiring

 

Spletna stran, spletna trgovina ali katerakoli druga stran izdelana, v skladu s temi splošnimi pogoji, za naročnika ali za lastno uporabo je predmet tudi teh splošnih pogojev. Izrecno se strinjate, da splošni pogoji kot navedeni za spletno mesto premium-marketing.si v celoti veljajo tudi za vse spletne strani, spletne trgovine ali katerekoli druge strani narejene za naročnika ali lastno uporabo, v kolikor so narejene v skladu s temi splošnimi pogoji. Prav tako velja, da se z ogledom ali uporabo kakršnihkoli sotirtev na takšnem spletnem mestu strinjate s splošnimi pogoji v celoti.

Velja, da se skladno s temi splošnimi pogoji naročnik tudi izrecno strinja, da v kolikor ni drugače navedeno so vse slike, besedila, logotipi in drugi materiali uporabljeni pri izdelavi spletnega mesta za potrebe naročnika v lasti in ostanejo v lasti upravitelja spletnega mesta premium-marketing.si tudi po predaji spletnega mesta naročniku, razen v primeru, da si naročnik že predhodno lasti avtorske pravice za omenjene materiale.

 

 

 

 

Zunanje povezave

 

Spletno mesto premium-marketing.si lahko vsebuje povezave na druga spletna mesta, ki so povsem neodvisne od spletnega mesta premium-marketing.si. Upravitelj nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih mestih, na katere vodijo povezave spletnega mesta premium-marketing.si. Do takšnih spletnih mest dostopate na lastno odgovornost.

 

 

 

 

Končne določbe

 

Spletno mesto in vse podstrani so v lasti in upravljanju podjetja Premium Marketing d.o.o., Ul. Cvijićeva br. 107/5, 11000 Beograd, Srbija (P & M d.o.o.). P & M je tudi ponudnik storitev, razen v kolikor ni izrecno drugače navedeno. P & M ne zagotavlja, da je vsebina tega spletnega mesta skladna z evropsko zakonodajo oz. zakonodajo drugih držav. Zato velja, da vsi, ki dostopajo do strani iz drugih držav dostopajo in uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost in v skladu s splošnimi pogoji. Vsi uporabniki morajo skrbeti, da spletno mesto uporabljajo v skladu z veljavno zakonodajo držav iz katerih dostopajo do spletnega mesta. Vsakršna kršitev veljavne zakonodaje je tudi kršitev licenčne pogodbe za uporabo spletnega mesta. Če kakršnakoli določba iz splošnih pogojev ni skladna z veljavno zakonodajo ali ni veljavna iz kakršnegakoli drugega razloga, to še ne pomeni, da so splošni pogoji neveljavni, temveč se ta določba enostavno črta iz splošnih pogojev. Uporabnik nas je dolžan na takšno določbo opozoriti, v kolikor tega ne stori je uporabnikova licenčna pogodba neveljavna. Posrednik za Slovenijo je podjetje Premium Marketing d.o.o., Agencija za oglaševanje, Zg.Škofije 126 D, SI-6281 Škofije. Posrednik za Slovenijo ne prevzema nobenih obveznosti iz teh splošnih pogojev. Velja, da je pošiljatelj digitalnih letakov, kakor tudi lastnik in upravitelj spletnega mesta premiumcatalyst.com lastnik in upravitelj spletnega mesta premium-marketing.si.

 

Uporabniki lahko svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe, ugovore, vračila blaga, reklamacije in drugo naslovijo na elektronski naslov družbe P & M d.o.o.: info@premium-marketing.si . Za mnenja uporabnikov ne odgovarjamo, prav tako ne velja, da so mnenja uporabnikov tudi naša mnenja.

 

Morebitne pritožbe upravitelj spletnega mesta rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljalec uporabniku v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.

 

V kolikor morebitne spora med uporabnikom storitev in ponudnikom storitev ni možno rešiti sporazumno z metodo reševanja pritožb, se spor reši pred pristojnim sodiščem.

 

Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 1.1.2016. Vse spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo z dnem objave na spletnem mestu.

 

 

 

 

Varovanje osebnih podatkov

 

Upravitelj spletnega mesta premium-marketing.si se pri svojem poslovanju zavzema za korektno in varno uporabo osebnih podatkov.  Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu premium-marketing.si ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.) so strogo zaupni in se obravnajo kot zaupne informacije, zato se brez pravne podlage ne bodo posredovani nepooblaščenim tretjim osebam.

 

 

 

 

Soglasje za obdelavo in varovanje osebnih podatkov

 

Uporabnik spletnega mesta premium-marketing.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe spletnega mesta in zagotavljanja elektronski storitev, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo osebni podatki uporabnika: osebno ime uporabnika, elektronski naslov, podjetje in telefonska številka. Zbirajo se samo podatki potrebni za pravilno izvedbo naših storitev in komunikacijo med nami in uporabniki spletnega mesta. Pridržujemo si pravico na takšen način pridobljene podatke in v skladu s splošnimi pogoji kot objavljenimi na tem spletnem mestu tudi vse ostale podatke uporabljati nepretrgoma in brez omejitev za potrebe upravitelja, lastnika ali ponudnika kot navedeno v splošnih pogojih, dokler uporabnik spletnega mesta temu izrecno ne nasprotuje.

 

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno mesto premium-marketing.si.

 

Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri komunikaciji na spletnem mestu ne odgovarjamo. Veljajo določbe iz splošnih pogojev.

 

 

 

 

Hramba osebnih podatkov

 

Podatki, ki jih zbira upravitelj spletnega mesta se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev na spletnem mestu premium-marketing.si .

 

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov upravitelja spletnega mesta premium-marketing.si.

 

 

 

 

Komuniciranje na daljavo

 

Upravitelj spletnega mesta premium-marketing.si bo z uporabnikom stopil v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo (elektronske novice, akcije, popusti ipd.) le če ta temu ne bo izrecno nasprotoval.  Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila kot taka jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

 

 

 

 

Izjemno razkritje osebnih podatkov

 

Podatki, ki jih upravitelj spletnega mesta premium-marketing.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa veljavna zakonodaja oz. v primeru, da je takšno ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

 

 

 

 

 

 

 

 

T

G

 

E

Premium Marketing d.o.o.

Agencija za oglaševanje

Zg. Škofije 126d, SI- 6281 Škofije

 

+386 (0)2 621 0201

+386 (0)70 717 945

 

info@premium-marketing.si

 

Premum Marketing © 2016. Slike in besedila so avtorsko zaščitena. Vse pravice pridržane.